5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Dwór Strusinek

Kategoria: Gmina Sońsk


Właściciele i majątek
W XVII wieku Strusinek należał do braci Józefa i Michała Gołockich h. Kościesza. Michał pełnił funkcje starosty janowskiego, dworzanina i łożniczego królewskiego. W XVIII wieku Strusinek wraz z folwarkami Gołotczyzna i Bieńki Żarny oraz wsiami Gołotczyzna, Łyczki, Pogąsty i Strusin należał do dóbr Gołotczyzna. Dobra te do 1757 roku należały do Wawrzyńca Celińskiego h. Zaremba, podsędkowicza łukowskiego. Wtedy to zakupił je Florian Antoni Ostaszewski h. Ostoja. Po jego śmierci w 1770 roku dobra odziedziczył syn - Jan Ostaszewski, chorąży przasnyski i stolnik ciechanowski.

W 1880 roku majątek w Gołotczyźnie zakupiła Aleksandra z Sędzimirów Bąkowska. W 1881 roku folwark liczył 282 morgi, w tym: 176 mórg gruntów ornych i ogrodów, 10 mórg łąk, 45 mórg pastwisk, 1 morgę wody, 40 mórg lasu i 12 mórg nieużytków. W folwarku stało 5 budynków drewnianych. W 1883 roku Strusinek został oddzielony od dóbr Gołotczyzna. Obejmował wtedy powierzchnię 425 mórg, w tym: 326 mórg gruntów ornych i ogrodów, 41 mórg łąk, 53 morgi pastwisk i 6 mórg nieużytków. W folwarku stało 7 budynków drewnianych.

W 1890 roku właścicielem był Konrad Mikołaj Łempicki, urodzony 23 stycznia 1843 roku w Malużynie, syn Adolfa (dziedzica Malużyna) i Włodzimiery Bandtkie. Ożeniony w 1896 roku z Antoniną Smolińską, zmarł w Strusinku w 1897 roku. Prawdopodobnie po jego śmierci właścicielem majątku został Franciszek Radwański. W 1926 roku właścicielem folwarku Strusinek liczącego 234 hektary był Stefan Łempicki (ur. 1896 r.), być może syn Konrada. W 1934 roku majątek był w większości rozparcelowany, liczył już tylko 50 mórg, w tym 3 morgi ogrodów.

Po II WŚ w części dworu ulokowano przedszkole, w pozostałej zaś mieszkania. Obecnie budynek należący do Gminy jest zamieszkany przez kilka rodzin.

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej. R. 10, Poznań 1888
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI, Warszawa 1890
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, Warszawa 1881
  • Gazeta Warszawska 1890
  • Gazeta Świąteczna 1934
  • Księga Adresowa Polski dla handlu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1926
  • Adam Boniecki, Herbarz Polski T.6., Warszawa 1903
  • Tadeusz Jaroszewski, Marek Gierlach, Po pałacach i dworach Mazowsza T.3, Warszawa 1998
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie Mieszkania komunalne
Rejestr zabytków Brak wpisu
Dostępność obiektu Dostępny z zewnątrz

Lokalizacja

Strusin 13, 06-430, Strusin, Polska

Komentarze