0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Łyczyn


Właściciele i majątek
Dwór wybudowany w dwudziestoleciu międzywojennym dla hrabiego Józefa Potulickiego. Majątek liczył wtedy 546 hektarów. Pod koniec lat 30-tych został kupiony przez Stanisława Plebańskiego. Stanisław - urodzony w Wilnie 20 lipca 1889 roku, syn Franciszka Plebańskiego i Stanisławy z domu Plebańskiej - był absolwentem École nationale des ponts et chaussées w Paryżu. Po powrocie do kraju brał udział w budowie mostów nad Amurem, Dnieprem i Bohu. W 1917 roku wstąpił w randze oficera do Legii Cudzoziemskiej. W latach kolejnych uzyskał stopień kapitana. Następnie wrócił do Polski, biorąc czynny udział w walkach 1920 oraz powstaniu śląskim. Po zdemobilizowaniu rozpoczął pracę jako inżynier, właściciel firmy budowlanej. W Polsce międzywojennej był wykładowcą statyki na Politechnice Warszawskiej, na wydziale inżynierii lądowej. W czasie wojny aresztowany i więziony w Berlinie, a następnie na Pawiaku. Zwolniony, do końca okupacji mieszkał w Warszawie. Po wojnie ponownie założył firmę budowlaną. 15 stycznia 1949 roku został aresztowany przez UB. Był więziony przez 4 lata bez przedstawienia zarzutów i wytoczenia procesu. Zmarł 3 lutego 1954 roku w Górze Kalwarii, w stanie niepoczytalnym, po latach nieustannego bicia i maltretowania psychicznego. Został pochowany na warszawskich Powązkach.
Dwór w czasie wojny, jako budynek mieszkalny, był miejscem pracy i szkoleń konspiracyjnych AK i Szarych Szeregów. W latach 1945-57 był własnością PGR Obory, następnie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Oborach, gdzie pełnił funkcję mieszkań dla pracowników.

Zespół architektoniczno-parkowy
Murowany z cegły, otynkowany. Na planie prostokąta z bocznymi dobudówkami i wysuniętym centralnym ryzalitem od frontu i z tyłu. O cechach późnego baroku i klasycyzmu.
Zespół folwarczny obecnie składa się z dworu, obory, spichlerza, stodoły, czworaka i ośmioraka. Zachowały się również pozostałości parku krajobrazowego.

 

Więcej zdjęć w Galerii
Zdjęcia archiwalne pochodzą ze strony genealogicznej Tadeusza i Jagody Plebańskich (http://plebanski.eu)

Źródła:

  • Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Baraniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza cz. 1, Warszawa 1999
  • Informacje uzyskane od Pana Tadeusza Plebańskiego
  • Księga Adresowa Polski dla handlu, rzemiosł i rolnictwa 1926-27, Warszawa 1926
  • Gminna Ewidencja Zabytków
Zespół Dworsko-folwarczny
Skład zespołu Dwór, obora, spichlerz, stodoła, czworak, ośmiorak, park
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie Opuszczony
Numer rejestru zabytków województwa mazowieckiego A-949
Data wpisu do rejestru zabytków 28.02.2000
Gminna ewidencja zabytków Dwór, obora, spichlerz, stodoła, czworak, ośmiorak, park
Dostępność obiektu Dostępny z zewnątrz

Lokalizacja

Łyczyn 117, 05-520, Łyczyn, Polska

Komentarze