0.00 (0 głosów)

Ocena

ocena

Dwór Wólka Pęcherska

Kategoria: Gmina Piaseczno


Właściciele i majątek
Około 1660 roku dobra Pęchery, z przyległościami Runów, Bogatki, Grochów, Wólka (Pęcherska) i częścią w Jazgarzewie zakupiła królowa Ludwika Maria Gonzaga. Niedługo potem za summę 30.000 złotych nabyła przyległy folwark Łbiska. Wszytkie te dobra nadała Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytek) z przeznaczeniem na utworzenie domu dla ubogich dziewcząt.
Folwark Wólka Pęcherska w XIX wieku wraz z Lipową, Pęcherami, Łbiskami i Runowem wchodził w skład majątków fundacyjnych Instytutu Św. Kazimierza, erygowanego 30 października 1681 roku. Z nastaniem rządu rosyjskiego majątki te na zasadzie reskryptu carskiego zostały oddane pod zarząd magistratu Warszawy, co było jednoznaczne z oddaniem ich pod zarząd rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ogólna ich powierzchnia wynosiła 1431 mórg.
Pod koniec XIX wieku Rada Miejska Dobroczynności Publicznej dzierżawiła folwark Wólka Pęcherska. Dozorem dzierżawy zajmował się leśniczy Jakub Michalewski.
Na początku XX wieku folwark Wólka Pęcherska, zajmujący obszar 77 dziesięcin, stanowił głównie las, co sprawiało, iż nie przynosił większego dochodu. Z tego powodu planowano przeznaczyć go pod budowę przytułku dla nieuleczalnych umysłowo chorych, dla których brakowało miejsca w Tworkach.
Po ustąpieniu Rosjan, majątki te pozostały pod zarządem władz miejskich. Ich stan był opłakany.Władze miejskiem przystąpiły do zaprowadzenia w nich racjonalnej gospodarki. Nie szczędziły funduszy na nowe inwestycje. Niebawem Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytek) odzyskało majątek. W 1920 roku został wybudowany obecny dwór, w którym znalazła miejsca kaplica z Najświętszym Sakramentem.
Od sierpnia 1944 roku do kwietnia 1946 roku w dworze przebywały wychowanki Domu Dziecka prowadzonego przez szarytki. W posiadaniu Sióstr do 1995 roku. Następnie w rękach prywatnych.


Zespół architektoniczno-parkowy

Murowany, otynkowany, częściowo przekształcony (dobudowa tarasu), z kolumnowym gankiem od frontu, mieszkalnym poddaszem, dachem mansardowym z facjatkami, krytym blachą. Otoczony ogrodem o powierzchni 0,8 hektara z zachowanym układem kwaterowym (części ozdobne i użytkowe), ze starodrzewiem (kasztanowce, graby i akacje).


© Jacek Szyszko 2016

 

Więcej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • www.parafiajazgarzew.pl
  • Gmina Ewidencja Zabytków
  • Słowo 1897
  • Kurjer Warszawski 1903, 1911
  • Tryton 1918
  • Dziennik Komisarjatu na m. st. Warszawę 1922
  • Arcybiskup, budowniczy i protektor prasy katolickiej: album ku upamiętnieniu 50-lecia kapłaństwa Jego Eminencji ks. dr. Aleksandra kardynała Kakowskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego 1886-1936
Zespół Dworsko-ogrodowy
Skład zespołu Dwór, ogród
Stan zachowania Odrestaurowany
Zastosowanie Własność prywatna
Rejestr zabytków Brak wpisu
Gminna ewidencja zabytków Dwór, ogród z aleją
Dostępność obiektu Niedostępny

Lokalizacja

Wólka Pęcherska 1A, 05-504, Wólka Pęcherska, Polska

Komentarze