5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Dwór Siekluki

Kategoria: Gmina Dzierzążnia


Właściciele i majątek
Wieś Siekluki wzmiankowana jest już w XV wieku. W 1421 roku była własnością Jana z Siekluk, a w 1430 roku Jakusza z Siekluk. Dobra Siekluki przez wiele lat były własnością rodziny Siekluckich. Do 1818 roku należały do Stanisława Siekluckiego, syna Adama i Józefy Brzeskiej. Z mowy pogrzebowej wygłoszonej na cmentarzu w Skołatowie przez ks. Piotra Rudowskiego, plebana pilichowskiego dowiadujemy się:

W. Stanisław Sieklucki, którego skrzepłe zwłoki nad tym grobem wystawione widzicie, odebrawszy od swych rodziców nie tylko pełnych religii, ale i urodzenia znakomitych jako najdroższy klejnot życia, od samej młodości będąc wychowany w bojaźni Boga, a zostawszy najpierwszemi napojony maksymami co winien Bogu i bliźniemu; w późniejszem wieku, gdzie się rozwija poznanie i rozum, wziął te maksymy za regułę życia swojego i tych do ostatniego oddechu momentu przestrzegał. Żadne przeciwności zmieszać jego spokojności nie potrafiły, bo wiedział, znał i uważał, że to życie doczesne jest krótkie i przemijające, dlatego obojętnym okiem na wszystko i na samą śmierć poglądał oraz zdawał się wesoło w swym sercu z Jobem sprawiedliwym odzywać do Boga.

Następnie majątek był własnością syna Stanisława - Józefa i Heleny z Grzybowskich Siekluckich. Po zmarłym w 1832 roku Józefie odziedziczył go syn - Franciszek Ksawery Andrzej Sieklucki h. Trzaska, urodzony 27 listopada 1817 roku, ożeniony z Zofią Heleną Emilią Wołowską h. Prus. Franciszek zmarł we wsi własnej 15 września 1850 roku. Miał braci Augusta i Hipolita.

August (ur. w 1808 roku w Sieklukach) nie zajmował się jednak majątkiem, był prałatem scholastykiem kapituły metropolitalnej, kanonikiem przy kościele św. Jana w Warszawie. Pod koniec swojego życia czternaście lat przykuty do łoża boleści, oddawna był nieczynnym. Padł ofiarą wolnego paraliżu. Zmarł w 1881 roku, pochowany został na warszawskich Powązkach.

Majątek brata otrzymał Hipolit Bruno (ur. 13 sierpnia 1812 roku w Sieklukach) - Sędzia Pokoju Okręgu Płockiego Oddziału Drugiego w Zakroczymiu, członek Towarzystwa Rolniczego i Rady Powiatowej w Płocku, założyciel Kasy Pożyczkowej dla biednych mieszkańców Płońska i okolic, odznaczony orderem św. Stanisława klasy II. Ożeniony w 1835 roku z Pauliną Dzierżanowską. Hipolit został znalezionym bez życia, z głową i częścią ciała zatopioną w małej strudze, płynącej w jego majątku 16 września 1879 roku. Wedle wszelkich poszlak i dowodów, śmierć nastąpiła skutkiem samobójstwa, z silnem postanowieniem dokonanego. Pochowany został trzy dni później na cmentarzu w Skołatowie.

W 1880 roku folwark Siekluki liczył sobie 470 mórg, z czego 310 mórg gruntów ornych i ogrodów, 26 mórg łąk, 71 mórg pastwisk, 35 mórg lasu i 28 mórg nieużytków. Znajdowały się w nim 3 budynki murowane i 8 drewnianych.

Dwór w Sieklukach zbudowali syn Hipolita - Władysław August Sieklucki (ur. 20 czerwca 1837 roku) i jego żona Maria z Myślińskich w II połowie XIX wieku. Mieli oni dwóch synów - Augusta i Tomasza. August otrzymał po rodzicach majątek. Zmarł jednak wkrótce - 24 września 1903 roku w wieku 36 lat. Został pochowany w Skołatowie. Siekluki przeszły wtedy w ręce brata – Tomasza, ożenionego (w 1893 r.) z Jadwigą Lutomierską. Po ślubie para zamieszkała w Goleszynie i zarządzała tamtejszym majątkiem. Sieklukami zarządzał co najmniej od końca lat 20. XX wieku Stanisław Sieklucki. Tomasz Sieklucki zmarł 11 lipca 1935 roku, przeżywszy lat 67. Pochowany został w grobie rodzinnym w Skołatowie.
Pierwotny dwór w Sieklukach został przekształcony wskutek zniszczeń po I wojnie światowej. W 1926 r. folwark liczył 263 hektary. Po wojnie majątek rozparcelowano, a w dworze w 1945 roku otwarto szkołę, która funkcjonowała do 31 sierpnia 2001 roku.
Obecnie dwór jest własnością gminy. W części zamieszkany.

Więcej zdjęć w Galerii

 

Źródła:

  • Michał Marian Grzybowski, Sześć przemówień żałobnych ks. Piotra Rudowskiego plebana pilichowskiego, Studia Płockie 16-17, 1988-89
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X, Warszawa 1889
  • Korespondent Płocki 1879
  • Gazeta Warszawska 1861, 1879
  • Kurier Warszawski 1850, 1881, 1903, 1935
  • Księga Adresowa Polski dla handlu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1926
  • Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna
  • Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ciechanowie

Zespół Dworski
Skład zespołu Dwór
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie Częściowo zamieszkany
Rejestr zabytków Brak wpisu
Dostępność obiektu Dostępny z zewnątrz

Lokalizacja

Siekluki 14, 09-164, Siekluki, Polska

Komentarze