5.00 (1 głosów)

Ocena

ocena
5.00

Dwór Skołatowo

Kategoria: Gmina Dzierzążnia


Właściciele i majątek
Skołatowo po raz pierwszy wzmiankowane jest w 1155 roku. Było wtedy własnością opactwa w Czerwińsku i pozostawało nią do 1796 roku, kiedy to zostało skonfiskowane przez zaborcę pruskiego. W 1830 roku było częścią Dóbr Rządowych Dzierzążna w Ekonomii Gumino. Po 1835 roku Skołatowo wchodziło w skład dóbr donacyjnych Gumino lit. B razem z folwarkami Gumino, Poświętne, Cholewy, Dzierzążna oraz nomenklaturą Dąbrówka, kolonią i wsią Dzierzążna.
W 1837 roku zostało nadane jako majorat (majątek odebranym właścicielowi, następnie przekazany Rosjanom w nagrodę za położone przez nich dla rządu zasługi) Mikołajowi Andriejewiczowi Read. Mikołaj był generałem lejtnantem w armii rosyjskiej, uczestnikiem wojen napoleońskich i wojny krymskiej. W Polsce brał czynny udział w tłumieniu powstania listopadowego, za co otrzymał Order Świętej Anny I klasy oraz Order Virtuti Militari II klasy. Swe nazwisko Mikołaj zawdzięcza pradziadkowi wywodzącemu się z angielskiej rodziny Read. Jakow Aleksandrowicz Read na początku XVIII wieku udał się z Anglii do Rosji, by rozpocząć służbę u boku Piotra Wielkiego. Po śmierci Mikołaja (4 sierpnia 1855 roku) majątek odziedziczył (być może syn) major Sergiusz Read. Sergiusz w 1867 roku powiększył swój majątek, otrzymując od cara obręby leśne Kępa i Naruszewo.
W 1910 roku majorat liczył 150 mórg i należał do bliżej nieznanego Czyżowa (generała lub wyższego urzędnika rosyjskiego), następnie do barona Engelhardta. Opuszczonym przez Rosjanina majątkiem od 4 sierpnia 1916 roku administrował rzeczoznawca gospodarczy powiatu płońskiego - podporucznik Skora.
W 1926 roku majątek liczący 67 hektarów należał do Józefa Przybyszewskiego. To on wybudował dwór w 1937 roku. Data została umieszczona w szczycie budynku.
Po II wojnie światowej w prawej połowie dworu znajdował się sklep spółdzielczy. W latach 90-tych dwór należał do Stefana Drwęckiego. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

Zespół architektoniczno-parkowy

Budynek jest parterowy, murowany z cegły i otynkowany. Pośrodku elewacji frontowej znajduje się sionka zwieńczona trójkątnym szczytem, druga sionka znajduje się w elewacji tylnej. Naroża budynku są boniowane. Dach naczółkowy, kryty blachą.

 

Więcej zdjęć w Galerii


Źródła:

  • Tadeusz Jaroszewski, Marek Gierlach, Po pałacach i dworach Mazowsza T.3, Warszawa 1998
  • Gazeta Warszawska 1830
  • Gazeta Świąteczna 1910
  • Zaranie 1910
  • Dziennik Rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego 1916
  • Gazeta Narodowa 1867
  • Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, Warszawa 1881
  • Informacje otrzymane od Pana Adama Pszczółkowskiego
  • Księga Adresowa Polski dla handlu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1926
Obiekt opisywany Dwór
Stan zachowania Niszczejący
Zastosowanie Opuszczony
Rejestr zabytków Brak wpisu
Dostępność obiektu Widoczny z dalszej odległości

Lokalizacja

Skołatowo 6, 09-164, Skołatowo, Polska

Komentarze